การจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์

บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย) จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากฐานการผลิตที่มั่นคงของผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้นำในวงการและผลิต