ร่วมงานกับเรา

3
2

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 25  ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ซอย จี1/9 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ10520
โทร. +66 (0)-2739- 6333  โทรสาร: +66 (0)-2739- 6332
E-mail: hr@megachem.co.th

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการฝ่ายขาย

ลักษณะงาน

บริหารจัดการ จูงใจ และนำทีมงานฝ่ายขายให้เป็นผลสำเร็จตามงบประมาณของบริษัท รับผิดชอบในการรวบรวมศักยภาพของทีมงานและสร้างความมั่นใจว่าทุกคนในทีมทำงานได้ตามเป้าหมายของตน

 • 1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า (รวมทั้งการขาย) และสร้างความสัมพันธ์กับทีมงานฝ่ายขายทั้งหมด
 • 2. ประสานงานด้านเทคนิคกับผู้จัดหาสินค้าและวัตถุดิบ (Suppliers) และจัดทำข้อมูลล่าสุดของสภาวะตลาด
 • 3. ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้นำและที่ปรึกษาของทีมงานฝ่ายขายเพื่อทำการตลาด
 • 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานภายในองค์กรให้งานราบรื่น
 • 5. ชี้แนะ (และติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง) ทีมงานฝ่ายขายถึงวิธีการขายที่มีประสิทธิภาพ สำรวจและนำเสนอทั้งสินค้าใหม่และสินค้าปัจจุบันแก่ลูกค้า
 • 6. กำหนดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และ/หรือ จัดสรรพื้นที่ขาย เป็นการเฉพาะ เพื่อผลักดันยอดขายสินค้าชนิดพิเศษ (SE & SP)
 • 7. วิเคราะห์สถิติการขาย
 • 8. คงความรู้ในรายละเอียดสินค้าและบริการของบริษัทอยู่ตลอดเวลา
 • 9. ประเมินศักยภาพในการผลักดันยอดขายทั้งหมด
 • 10. ดำเนินงานการวางแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ์ในปีต่อไป

คุณสมบัติ

เพศ
หญิง/ชาย อายุ ปี.
การศึกษา
ปริญญาตรี/ปริญญาโทด้านเคมี
ประสบการณ์
การขายเคมีภัณฑ์และการบริหารอย่างน้อย 5 ปี
ทักษะคอมพิวเตอร์
ต้องใช้ MS Office 2007 หรือเวอร์ชั่นสูงกว่าได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ MS Excel และ MS Word รวมทั้ง Internet และ e-mail, มีความรู้ ERP software เช่น SAP มาก่อน
ทักษะด้านภาษา
ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
อื่นๆ
สามารถเดินทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้

ตำแหน่งงาน: ธุรการฝ่ายขาย

ลักษณะงาน

 • 1. รับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของบริษัทได้รับบริการที่น่าพึงพอใจ หรือ ช่วยเหลือตอบคำถามและตอบสนองความสนใจของลูกค้า
 • 2. ตอบสนองลูกค้าในการจัดหาข้อมูลสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าต้องการ และดำเนินการตามความต้องการ รวมทั้งแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า

คุณสมบัติ

เพศ
หญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี.
การศึกษา
ปริญญาตรีทุกสาขา
ประสบการณ์
ประสบการณ์อย่างน้อย 0-3 ปี (พิจารณาผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษาด้วย)
ทักษะคอมพิวเตอร์
MS office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
ทักษะด้านภาษา
ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
อื่นๆ
บุคลิกภาพดี มีทักษะในการติดต่อประสานงานและการสื่อสาร
ทำงานเป็นทีมได้ดี มีทัศนคติเชิงบวก และมีความสามารถในการจูงใจ
หากใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งงาน: พนักงานสรรหาผลิตภัณฑ์

ลักษณะงาน

รับผิดชอบงานทั้งหมดในการสรรหาผลิตภัณฑ์

 • 1. สรรหาเคมีภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
 • 2. ปรับปรุง / ควบคุม และบันทึกคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ และข้อมูลความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ (MSDS)
 • 3. สร้าง / เพิ่มเติมรหัสผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 • 4. ปรับปรุงทะเบียนผู้ค้า (AVL) และประสานงานกับผู้ค้าเคมีภัณฑ์
 • 5. เสาะหาวัตถุดิบใหม่ๆ
 • 6. เสาะหาผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้แก่ลูกค้า
 • 7. ตรวจสอบใบรับรองการวิเคราะห์ (COA)

คุณสมบัติ

เพศ
หญิง/ชาย อายุ 24-35 ปี.
การศึกษา
ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์หรือเคมี
ประสบการณ์
ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการจัดซื้อ / สรรหาผลิตภัณฑ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทักษะคอมพิวเตอร์
ต้องใช้ MS Office 2007 หรือเวอร์ชั่นสูงกว่าได้ โดยเฉพาะ MS Excel และ MS Word และมีความรู้ ERP software เช่น SAP มาก่อน
ทักษะด้านภาษา
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบื้องต้นได้
อื่นๆ
สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารเบื้องต้นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งงาน: ตัวแทนฝ่ายขาย

ลักษณะงาน

 • 1. ตัวแทนฝ่ายขายจะต้องเดินทางไปพบและเยี่ยมเยียนผู้ซื้อที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในอนาคต รวมทั้งลูกค้าในปัจจุบัน
 • 2. อำนวยความสะดวกด้วยการหารือรายการผลิตภัณฑ์ (Product Catalogs) กับลูกค้า รวมทั้งแจ้งราคา ความพร้อมของผลิตภัณฑ์ และวิธีการที่ลูกค้าสามารถประหยัดเงินและเพิ่มผลผลิต

คุณสมบัติ

เพศ
หญิง/ชาย อายุ ปี.
การศึกษา
ปริญญาตรีด้านเคมี / เคมีอุตสาหกรรม
ประสบการณ์
ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
ทักษะคอมพิวเตอร์
ต้องใช้ MS Office 2007 หรือเวอร์ชั่นสูงกว่าได้ โดยเฉพาะ MS Excel และ MS Word รวมทั้ง Internet และ e-mail
ทักษะด้านภาษา
ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
อื่นๆ
สามารถเดินทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ลักษณะงาน

 • 1. สรรหาบุคคลากรในทุกขั้นตอน
 • 2. จัดเตรียมความพร้อมทุกด้านให้กับพนักงานใหม่
 • 3. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้ทราบกฎระเบียบและโครงสร้างองค์กร
 • 4. แจ้งชื่อ ตำแหน่งของพนักงานใหม่ให้ทุกคนทราบ โดยประกาศผ่านทาง e-mail และจัดทำคู่มือพนักงาน
 • 5. บริหารจัดการสถิติการมาทำงาน การลาพักผ่อนประจำปี การขอคืนเงินประกัน ประสานงานกับสำนักงานประกันสังคม หรือหน่วยงานราชการ
 • 6. บริหารอาคาร ประสานงาน ตรวจตราดูแล ซ่อมแซม ฯลฯ สาธารณูปโภคของอาคารในเชิงธุรการ
 • 7. ช่วยผู้บังคับบัญชาด้านการจัดฝึกอบรมทั้งระบบ (ทั้งการอบรมภายในและภายนอก)
 • 8. บริหารจัดการสวัสดิการของพนักงาน ฯลฯ
 • 9. จัดหาและจัดการระบบ ISO เป็นบางส่วน เช่น OP, WI, FM, เป็นต้น
 • 10. จัดหาและจัดการ KPI เป็นบางส่วน ทางด้านทรัพยากรบุคคลและธุรการให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

เพศ
สัญชาติไทยเท่านั้น หญิง/ชาย อายุ 30-40 ปี.
การศึกษา
ปริญญาตรี
ประสบการณ์
ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปีด้านทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ทักษะคอมพิวเตอร์
ใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ MS Excel และ MS Word รวมทั้ง Internet และ e-mail
ทักษะด้านภาษา
ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งพูดและเขียน
อื่นๆ
มีใจบริการ

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการฝ่ายขาย

ลักษณะงาน

บริหารจัดการ จูงใจ และนำทีมงานฝ่ายขายให้เป็นผลสำเร็จตามงบประมาณของบริษัท รับผิดชอบในการรวบรวมศักยภาพของทีมงานและสร้างความมั่นใจว่าทุกคนในทีมทำงานได้ตามเป้าหมายของตน

 • 1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า (รวมทั้งการขาย) และสร้างความสัมพันธ์กับทีมงานฝ่ายขายทั้งหมด
 • 2. ประสานงานด้านเทคนิคกับผู้จัดหาสินค้าและวัตถุดิบ (Suppliers) และจัดทำข้อมูลล่าสุดของสภาวะตลาด
 • 3. ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้นำและที่ปรึกษาของทีมงานฝ่ายขายเพื่อทำการตลาด
 • 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานภายในองค์กรให้งานราบรื่น
 • 5. ชี้แนะ (และติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง) ทีมงานฝ่ายขายถึงวิธีการขายที่มีประสิทธิภาพ สำรวจและนำเสนอทั้งสินค้าใหม่และสินค้าปัจจุบันแก่ลูกค้า
 • 6. กำหนดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และ/หรือ จัดสรรพื้นที่ขาย เป็นการเฉพาะ เพื่อผลักดันยอดขายสินค้าชนิดพิเศษ (SE & SP)
 • 7. วิเคราะห์สถิติการขาย
 • 8. คงความรู้ในรายละเอียดสินค้าและบริการของบริษัทอยู่ตลอดเวลา
 • 9. ประเมินศักยภาพในการผลักดันยอดขายทั้งหมด
 • 10. ดำเนินงานการวางแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ์ในปีต่อไป

คุณสมบัติ

เพศ
หญิง/ชาย อายุ ปี.
การศึกษา
ปริญญาตรี/ปริญญาโทด้านเคมี
ประสบการณ์
การขายเคมีภัณฑ์และการบริหารอย่างน้อย 5 ปี
ทักษะคอมพิวเตอร์
ต้องใช้ MS Office 2007 หรือเวอร์ชั่นสูงกว่าได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ MS Excel และ MS Word รวมทั้ง Internet และ e-mail, มีความรู้ ERP software เช่น SAP มาก่อน
ทักษะด้านภาษา
ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
อื่นๆ
สามารถเดินทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการฝ่ายขาย

ลักษณะงาน

บริหารจัดการ จูงใจ และนำทีมงานฝ่ายขายให้เป็นผลสำเร็จตามงบประมาณของบริษัท รับผิดชอบในการรวบรวมศักยภาพของทีมงานและสร้างความมั่นใจว่าทุกคนในทีมทำงานได้ตามเป้าหมายของตน

 • 1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า (รวมทั้งการขาย) และสร้างความสัมพันธ์กับทีมงานฝ่ายขายทั้งหมด
 • 2. ประสานงานด้านเทคนิคกับผู้จัดหาสินค้าและวัตถุดิบ (Suppliers) และจัดทำข้อมูลล่าสุดของสภาวะตลาด
 • 3. ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้นำและที่ปรึกษาของทีมงานฝ่ายขายเพื่อทำการตลาด
 • 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานภายในองค์กรให้งานราบรื่น
 • 5. ชี้แนะ (และติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง) ทีมงานฝ่ายขายถึงวิธีการขายที่มีประสิทธิภาพ สำรวจและนำเสนอทั้งสินค้าใหม่และสินค้าปัจจุบันแก่ลูกค้า
 • 6. กำหนดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และ/หรือ จัดสรรพื้นที่ขาย เป็นการเฉพาะ เพื่อผลักดันยอดขายสินค้าชนิดพิเศษ (SE & SP)
 • 7. วิเคราะห์สถิติการขาย
 • 8. คงความรู้ในรายละเอียดสินค้าและบริการของบริษัทอยู่ตลอดเวลา
 • 9. ประเมินศักยภาพในการผลักดันยอดขายทั้งหมด
 • 10. ดำเนินงานการวางแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ์ในปีต่อไป

คุณสมบัติ

เพศ
หญิง/ชาย อายุ ปี.
การศึกษา
ปริญญาตรี/ปริญญาโทด้านเคมี
ประสบการณ์
การขายเคมีภัณฑ์และการบริหารอย่างน้อย 5 ปี
ทักษะคอมพิวเตอร์
ต้องใช้ MS Office 2007 หรือเวอร์ชั่นสูงกว่าได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ MS Excel และ MS Word รวมทั้ง Internet และ e-mail, มีความรู้ ERP software เช่น SAP มาก่อน
ทักษะด้านภาษา
ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
อื่นๆ
สามารถเดินทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้